Գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ՝ «Ամերիա» ՓԲԸ
ՊԱՇՏՈՆ` Գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Վարել Ընկերության ամենօրյա հաշվապահական հաշվառում` համաձայն Հայաստանի կառավարության և ՀՀ հաշվապահական հաշվառման օրենսդրության սահմանված կարգի և ֆինանսական տնօրենի ուղղորդմամբ:
 • Կազմել և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում ՀՀ հարկային և պետական մարմիններին ներկայացնել տարեկան, եռամսյակային և ամսական ֆինանսական հաշվետվություններ:
 • Ընկերության գնման ու հաճախորդների պայմանագրերի նախագծերի ուսումնասիրություն՝ հարկային, ֆինանսական, հաշվապահական ու վճարային պարտավորությունների տեսակետից
 • Կազմակերպել և կոորդինացնել անկախ աուդիտորական ընկերության հետ աշխատանքները` կապված տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի հետ,
 • Հսկել և կազմակերպել Ընկերության դրամական մուտքերն ու վճարումները:
 • Պատրաստել և հանձնել բանկային հաշիվներին առնչվող գործարքների համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը:
 • Հաշվարկել և վճարել սահմանված ժամկետներում Ընկերության կողմից պետական և հարկային մարմիններին վճարվելիք հարկերն ու տուրքերը:
 • Եռամսյակային կտրվածքով կազմել և ընկերության ֆինանսական տնօրենին ներկայացնել ընկերության կառավարչական ֆինանսական հաշվետվություններ:
 • Փոխարինել ընկերության ֆինանսական տնօրենին արձակուրդների ժամանակ:

ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների կամ հաշվապահության ոլորտում
 • Նվազագույնը հինգ տարվա աշխատանքային փորձ հաշվապահության, ֆինանսների, բանկային ոլորտում
 • Առնվազն 3 տարվա փորձ ղեկավար պաշտոնում
 • ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրված գլխավոր հաշվապահի որակավորման վկայականը ցանկալի է
 • Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների իմացություն (ACCA որակավորումը ցանկալի է)
 • Հաշվապահական հաշվառման, հարկային ոլորտին առնչվող օրենքների, նորմատիվ ակտերի գերազանց իմացություն
 • Համակարգչային գիտելիքներ, MS Office, մասնավորապես Excel, ՀԾ- Հաշվապահ
 • Վերլուծական և կազմակերպչական հմտություններ
 • Թիմում աշխատելու կարողություն
 • Սուղ ժամկետներում աշխատելու կարողություն
 • Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն

ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ` Մրցակցային:
«Ամերիա» ՓԲԸ աշխատակիցների համար սահմանված արտոնությունների փաթեթ, այդ թվում տարեկան պարգևավճար, ապահովագրական փաթեթ, արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ, բազմաբնույթ վերապատրաստումներ, անհատական մասնագիտական զարգացման պլան և այլն:

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ` Մրցույթին մասնակցելու համար խնդրում ենք լրացնել դիմում/հայտի ձևը, ցանկության դեպքում կցել նաև CV-ն և ուղարկել հետևյալ էլ. փոստին` hr@ameriagroup.am:
Նամակի վերնագրում խնդրում ենք նշել պաշտոնի անվանումը:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն նախնական ընտրությունն անցած թեկնածուները:

Դիմումների ընդունման սկիզբը` 13.07.2018
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը` 28.07.2018